Passagerarelista.

Med DROTTEN från Stockholm och Nynäshamn den 24 dec.: Överstelöjtn. Falk, hovrättsrådet Ljungholm, kapten Bernhardt, löjtn. Steen, ing. Krüger med fru, Larsson med fru, Broander med fru, Pettersson, Spannier med fru, Henriksson med fru, doktor Kjellner, notarie Rehman, adv. Sandberg, Tiberg, bryggmäst. Wiman, magister Tiberg, järnhandl. Pettersson, kand. Nordström, Jonsson, kammarskrivare Snöbohm, hrr Sidvall med fru, Björnberg med fru, Larsson med fru, Lundin med fru, Wernström, Nilsson, Ståhl, Wahlgren, Grönlund, Boberg, Stenqvist med familj, Jeansson, Nilsson, Lötgren, Norrby, Göthberg, Borgström, Nilsson, Bodin Fagerström, Lithberg, Rosén, Jansson, friherrinnan Fock, fruar Lantz, Meijer, Jansson, Lindberg, Folkow, Olsson, Lantz, Ahlgren, Thorkelsson, Ekholm, Engström, Pettersson, Boberg, Håård, Lagerkvist, Lignell, Westberg, Wiksten, Engström, Lindgren, Norrby, Larsson, Köhler, Thunegaard, Andersson, Ahlgren, Olofsson, fröknar Malmros, Fredriksson, Antonsson, Kullberger, Lindvall, Carlsson, Christiansson, Helling, Broander, Hansson, Pettersson, Lindqvist, Lithberg, Larsson.

Med HANSA från Nynäshamn den 24 dec.: Ing. af Ekström, Wadman, löjtn. Heige, notarier Stridsberg, Ahlgren, hrr Blom, Gumaelius, von Corswant, Dahlberg, Forsberg, Nilsson, Ihre, Sjögren, Ojefors, Jakobsson, Wennerholm, Söderdahl, Andersson, Klintberg, Björklund, Hedin, Krokstedt, Ekström, Engren, Roland, Lindell, Nilsson, Ekström, fruar Blom, Jakobsson, Wennerholm, Friberg, Ekström, fröknar Josefsson, Westberg, Svensson, Klint, Höök, Jonsson, Nilsson, Friberg, Lind, Wallin, Risinger, Jacobsson, Leander, Sjögrund, Eskelund, Nilsson, Borentz, Höök, Lingström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 december 1932.
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *