Nya stödlån.

K. m:t har fastställt det belopp, inom vilket ytterligare stödlån må av Gotlands läns lånenämd beviljas, till 20,000 kr. Till lånenämden hade inkommit 89 låneansökningar om stödlån å tillsammans 75,956 kr. ochi lånenämden hade tillstyrkt 79 lån å sammanlagt 46,220 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *