Kyrkostämma.

hålles gom förut meddelats i afton och vid densamma förekomma val av kyrkoråd, skolråd, fortsättningsstyrelse och biblioteksstyrelse samt revisorer för församlingens kassor. På grund av den nya lagen om församlingsstyrelse skola som bekant de nämda råden och styrelserna nu under omval i sin helhet, enär deras hittills gällande funktion upphör med detta års utgång. Stämman förtjänar därför allmänhetens uppmärksamhet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 december 1932
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *