Kör vackert, herrar bilförare.

Två bilkollisioner ha idag på förmiddagen inträffat här i staden, vilka emellertid höra till de lindrigare olyckshändelserna inom motorkrönikan, men dock kunna tjäna som ett memento för bilförarna. att vara på sin vakt i krokiga gator och gränder.
Vid halv 9-tiden i morse möttes tvenne bilar utanför Svenska Handelsbankens hörna, varvid den ena bilen kom Hästgatan nedåt, den andra Strandgatan norrifrån, Det blev en liten sammanstötning, men skadorna på fordonen voro minimala, Resp. bilförare ha också klarat upp saken med varandra.
— En annan kollision inträffade vid halv 11-tiden i hörnet vid Drottensgatan och Södra Kyrkogatan, varvid en bil som kom Kyrkogatan norrifrån råkade tangera en bil, som kom från Drottensgatan. Några större skador anställdes dessbättre ej heller här, med undantag av att ett röntgenrör, som låg i den från Kyrkogatan kommande bilen, ramlade ned från sätet ock fick åtskilliga skavanker. Vem som varit skuld till kollisionen
håller Polisen på att utreda, ty en polisman råkade förargligt nog vara åsyna vittne till händelsen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 december 1932
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *