Gotlands motorförenings orienteringstävlan

är nu avgjord, sedan prisdomarna och tävlingsledningen hunnit genomgå protokollen och räkna ut resultatet. Man meddelar i dag, att tävlinge av allt att döma varit mycket svår, och att de tävlande utfört verkligt förnämliga prestationer, men tyvärr ha endast två av de elva startande passerat alla 13 kontrollerna, och det är sålunda endast dessa båda, som kunna komma ifråga vid prisfördelningen. Första priset hemföres av hr Knut Norman på Chevrolet, som klarat sig med 170 prickar. Närmast kommer hr Gustaf Falck på Opel, som fått 228 prickar. Hr Falck får därför andra pris, men erövrar i stället konsul Björkanders vandringspris och årspokalen till detta.
Goda prestationer ha emellertid även utförts av hr Sellin på Ford, som fullföljt tävlingen med blott 197 prickars belastning, men han har icke kunnat komma med i prisbedömningen, då han icke passerat alla kontroller. Detsamma gäller fröken Elisabeth Johansson på Pontiac, vilken också lyckades fullfölja tävlingen men heller icke hittat alla kontrollstationerna. De båda sistnämda torde emellertid komma att tilldelas extrapris.
Tävlingsprotokollet finnes tillgängligt hos hr Siltberg från och med måndag till och med onsdag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 december 1932
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *