Gotlands artillerikår.

Chefen för Gotlands artillerikår hemställer hos k. m:t att kaptenen i kårens reserv Filip Hägg måtte få räkna tur såsom utnämd till offioer år 1909. Han avlade officersexamen i maj samma år, men på grund av glömska av dåvarande kårchefen ingavs befordringsförslag först i december, Utnämning på förslaget ägde sedan rum i januari 1910. Kapten Hägg har, liksom vederbörande vid kåren, varit av den uppfattningen, att han trots den försenade utnämningen likväl ägde rätt räkna tur såsom utnämd år 1909, men arméförvaltningen, där han begärt utfå kapitaliserade värdet av sin pension, har förklarat sig icke kunna bifalla ansökningen, med mindre han av k. m:t medgives räkna tur går som utnämd år 1909. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 december 1932
N:r 287

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *