Folkskolläraretjänsten

i Sanda, med vilken organisttjänsten därstädes är förenad, sökes vid ansökningstidens utgång av tvänne sökande, vikarierande folkskolläraren Karl Gustaf Karlsson, Sanda, samt ordinarie folkskolläraren Tage Berg, Markim, Stockholms län.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *