Faslighets- och lösöreauktion å Klintehamn.

Tisdagen den 20 innevarande december kl. 11 f. m. låter lantbrukaren Anselm Bergström, Valla i Klinte, försälja all sin yttre lösegendom, därav 2 ardennerston, 1 häst, 1 unghäst, 3 kor, 1 kviga, I tjurkalv, självbindare, slåttermaskin, såningsmaskin, rotfruktskärningsmaskin, frösåningsmaskin, hästräfsa, ringvält, kultivator, harvar, plogar, arbetsvagnar, lastdragare, Tidaholms kärra, mullskopa, kälkar, arbetsselar, i nickelbeslagen enbetssele, 1 vind, ”skjuthacka, svinburar, tjuderketting, betlossare m. m.
KL. 1 på dagen kommer att utbjudas fasta egendomarna lägenheten Valla om 21,6 ar med bygd, lägenheten Robjens 15 om 67,52 ar, 1/108 mantal Valla och 157/10000 mantal Robjens. Åbyggnaderna av reveterat trä om 3 rum och kök samt nyuppförd ladugård av trä. Fastigheterna utbjudas var för sig på villkor gom angivas vid utropet. Köpare har att erlägga 1/10 kontant.
För lösegendomen skall betalning erläggas den 1 september 1933 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehålles tills likvid erlagts.
Klintehamn den 12 december 1932.
Justus Jakobson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 december 1932
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *