Ett förslag med tvivelaktiga fördelar.

Domkapitlet i Visby har avgivit yttrande till k. m:t över en framställning av föreningen Sveriges stadsfogdar om omläggande för pastorsämbetena att vid upplysningar om bötes- och skattskyldiga även uppgiva dessas bostadsadress.
I likhet med pastorsämbetet i Visby kan domkapitlet icke finna att ett sådant särskilt åläggande för pastorsämbetena skulle medföra fördelar, som kunna uppväga det extra arbete, vilket måste bli en följd, om ett sådant åläggande skulle stadgas. För övrigt är det icke säkert, att särskild anteckning om den vid avflyttningen uppgivna bostadsadressen skulle bli vederbörande uppbördsman till gagn. I regel begäras uppgifterna ganska lång tid efter utflyttningen, och även om den eftersökte först flyttat till uppgiven adress kan han därför ha hunnit flytta till ny bostad, när pastorsämbetet i utflyttningsorten lämnar de begärda upplysningarna. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 december 1932
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *