Distriktsvården på Gotland.

Medicinalstyrelsen har anmodat länsstyrelsen i Visby att efter förste provinsialläkarens hörande yttra sig över ett av Gotlands läns landstings förvaltningsutskott uppgjort förslag för distriktsvårdens bedrivande å länets landsbygd.
Enligt planen skall sköterskornas antal som bekant uppgå till 6, därav en i vartdera av Visby, Klintehamns, Hemse och Ljugarns provinsialläkardistrikt samt 2 i Slite provinsialläkardistrikt (en med bostad i Slite och med tjänstgöring i Othems kommun samt en med bostad i Fårösund). Distriktssköterskans tjänstgöring skall uteslutande vara förlagd till de sjukas hem och omfatta såväl alla grenar av sjukvård, vilka kunna utövas i hemmen, som också upplysande och rådgivande verksamhet i avseende å barnavård, bostadsvård och hälgovård. (TT.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 december 1932
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *