A.-B Hemse elektricitetsverk

i likvidation har i dag haft bolagsstämma i kommunalrummet i Hemse under ledning av rektor Rich. Löfvenberg. Därvid godkändes likvidatorernas granskning och slutredovisning och beslöts bolagets upplösande. Överskottet beslöt stämman placera i enlighet med ett av stämman tidigare fattat beslut.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 december 1932
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *