Sextto år

fyller idag kaptenen i Gotlands infanteriregementes reservy Robert Viktor Landberg.
L. är född i Bo, Örebro län. Han kom i krisstjänst 1872 och utnämdes till underlöjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1877. Här befordrades han till löjtnant 1983 och till kapten 1896. Sedan 1908 kvarstår L. i regementets reserv. Han är sedan flere år tillbaka bosatt i Norrköping.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *