Jordfästning

har i dag ägt rum i domkyrkans kapell, då stoftet efter aflidna fru Mathilda Maria Bagge, född Forssberger, vigdes till grafvens ro. Pastor J. Söderberg, som förrättade jordfästningen, höll därvid en kort betraktelse med utgång från Dav. ps. 126: 5—6 och lyste frid öfver den döda. Den rikt blomstersmyckade kistan fördes därefter ombord på Hansa för att befordras till Själevad och där nedsättas i familjegrafven.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 Mars 1913
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *