Duktiga skyttar.

Af Lidingö skytteklubbs ledamöter äro åtskilliga bördiga härifrån Gotland, och af dessa eröfrade ifjol Niels Holst statens skyttemärke i brons, och dito i silfver eröfrades af Josef Holmqvist och Adolf Holst, hvilka sistnämde jämväl togo hvar sitt ex. af Stockholms läns skyttemedalj i brons.
Direktör J. Holmqvist har valts till styrelseledamot och kassaförvaltare samt till ombudssuppleant vid förbundsmötet, och jämte hr Niels Holst har han dessutom invalts i ett af klubben tillsatt särskildt ekonomiutskott på 7 personer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 Mars 1913
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *