Victor Edvard Lilienberg.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Majorer.

F. i Kristianstad 1839 7/4. Stud. i Lund 53; ex. fr. Högre art.-lärov. å Marieberg 61. Ingeniör vid Statens järnvägsbyggnader 57-59 o. 61-72; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 64; tf. lär. vid Teknol. inst. 71-72; ingeniör vid Stora bergslagsbanans byggande 72-75; första ingeniör vid Sthlms byggnadskontor (för hamn- o. brobyggnader) 75-1905; kapt. 78; rådgifvande ingeniör vid arbeten å skeppsdockorna i Sthlm 81-90; major 97; bitr. ingeniör vid riksbyggnaderna å Helgeandsholmen i Sthlm; verkställt undersökningar o. uppgjort förslag till hamnbyggnader, vattenregleringar, slussar, broar m. fl. allm. arbeten; kontroll, ingeniör vid Saltsjöbadens station i Sthlm, vid Svartsjökanalens byggnad o. vid Fortifikationens hamnbyggn. i Vaxholm; bitr. ingeniör i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 06. Utg. tekniska skrifter.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *