Knut Edvard Larsson.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Västra Eneby, Österg. län, 1878 5/5. Mog.-ex. 97; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 1901. Reservunderlöjtn. i Fortifik. reserv 04; reservlöjtn. därst. 07; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; stads- o. hamningeniör i Karlshamn.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Bertil Gustaf Nyström.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Gefle 1878 27/1. Mog.-ex. 95; elev vid Tekn. högskolan g7; afg.-ex. 1901. Reservunderlöjtn. i Fortifik. reserv 98; ingeniör vid Vansbro-Engelsbergs järnvägsbyggnad 01; bitr. ingeniör vid Väg-o. vattenbyggn.-styr. 01-02; sektionsingeniör vid Falun-Västerdalarnes järnvägsbyggnad 02-03; bitr. ingeniör hos chefen i Nedre norra väg- o. vatten-byggn.-distr. 03-05 o. vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 05; medlem af Norrlands ingeniörsbyrå för väg- o. vattenbyggnader, Gefle, 06-08; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 07; ban- o. maskin-iugeniör vid Södra Dalarnes o. Siljans järnvägar fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Petrus Silfverbrand.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Göteborg 1879 28/9. Mog.-ex. 97; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 1901. Bitr. ingeniör vid Nedre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. 02-04; utfört diverse arbeten i privat tjänst 04-06; afd.-ingeniör vid Orsa-Härjeådalens järnvägsbyggnad 06; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 07; ingeniör vid Järnvägsstyr. bangårdsbyrå 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Gösta Johan Jakob Smitt.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Stockholm 1877 24/4. Mog.-ex. 97; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 1901; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. vid industriutställningen i Sthlm 97, vid Sthlm-Nynäs järnvägsbyggnad 99 o. vid Sthlms stads byggnadskontor 1900; ingeniör vid Norrköpings stads byggnadskontor 02-03; första bitr. ingeniör därst. 03-05; vik. lektor vid Tekn. elem.-skolan i Norrköping 05; stadsbyggmäst. o. arbetschef i Hernösand fr. 05; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Johan Adolf Hjelmström.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Hammarby, Sthlms län, 1878 21/8. Mog.-ex. 96; elev vid Tekn. högskolan 97; afg.-ex. 1901. Assistent vid Tekn. högskolan 02-03; bitr. ingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 02-03; anst. vid Skånska cementgjuteriet 03; reservunderlöjtn. i Fortifik. reserv s. år; kontrollant vid ombyggnaden af gamla lasarettet i Visby samt vid hamnbyggnaden i Ronehamn 04-05, vid lasarettsbyggnaden i Sundsvall 05-07 o. vid Riksbanksbyggnaden därst. 06-08; reservlöjtn. i Fortifik. reserv 07; löjtnant i Väg-o. vattenbyggn.-kåren s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Edvin Ragnar Blomquist.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Lofö, Sthlms län, 1878 10/1. Mog.-ex. 95; ex. fr. Tekn. högskolan 1901. Ritare vid Sthlms gas- o. elektricitetsverk 01-02; posthafvande ingeniör därst. 02-06 o. arbetschef 06—08; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 07; byråingeniör vid Arméns kasernbygguadsnämnd fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Folke Olof Lundeberg.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Valbo, Gefleb. län, 1878 24/11. Mog.-ex. 97; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 1901; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. vid Sthlms stads byggnadskontor 02, vid Orsa-Svegs järnvägsbyggnad s. år, i Mellersta o. Öfre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. 02-05 o. vid Sthlms gas- o. elektricitetsverks nybyggnader fr. 05; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

John Viktor Mattsson.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Stockholm 1876 26/10. Mog.-ex. 95; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 98 o. 1900; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. i Västra väg- o. vattenbyggn.-distr. 01-03, i Södra distr. 03-04, vid Enköping-Heby Runhällensjärnvägsbyggnad 04-06, vid ingeniörsfirman Unander & Jonson 06-07 o. vid Nora-Karlskoga järnvägs nybyggnader 07; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Thor Evert Berg.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Stockholm 1876 19/8. Mog.-ex. 95; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 1900. Anst. vid Telegrafverkets liniebyggnader 01; e. o. telegrafassistent 02; bitr. hamningeniör i Halmstad s. år; byggnadschef i Hudiksvall fr. 05; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Ernst Valdemar Anderson.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Ullervad, Skarab. län, 1876 28/4. Mog.-ex. 95; elev vid Tekn. högskolan 96; afg.-ex. 1900. Väg-o. vattenbyggnadsingeniör s. år; ingeniör vid aktiebolaget Vattenbyggnadsbyrån, Sthlm, fr. 02; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.