Per Axel Eudvig Landahl.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Öfverstelöjtnant.

F. i Stockholm 1858 17/5. Ex. fr. Tekn. elem.-skolan i Norrköping 75; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 79; ex. för inträde i Väg- o. vatten-byggn.-kåren 86. Anst. vid Sthlms stads arbeten 79-89 o. däraf vid nya vattenledningsverket 82-85, arbetschef vid Vasabrons restaurering 84 o. vid uppfartsvägen till Södermalm 85-89; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 86; konstruktör o. kontrollant vid K. teaterns byggnad 89-98; kapt. 92; arbetschef vid Rosenbads nybyggnad i Sthlm 99-1901; konstruktör vid nya posthusets byggnad i Sthlm 99-04; extra lär. i byggnadskonstruktionslära vid Tekn. högskolan 1900-07; tf. byråchef i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 1900-02; major 01; distriktschef i Södra väg- o. vattenbyggn.-distr. 01-02; arbetschef vid Dram. teaterns nybyggnad i Sthlm 02-08; öfverstelöjtnant 07; docent i byggnadskonstruktionslära vid Tekn. högskolan fr. s. år; byggnadschef o. ordf. i Arméns kasernbyggnadsnämnd fr. s. år; konstruktör o. kontrollant vid en mängd byggnader i Sthlm o. landsorten. Medarb. i vetenskapl. tidskr.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *