Ossian Zacharias Ekdahl.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Öfverstelöjtnant.

F. i Kristianstad 1858 28/6. Stud. i Fund 77; elev vid Tekn. högskolan 78; afg.-ex. 82; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 88. Elev vid Statens o. enskilda järnvägsbyggnader 80-81; ritare vid C:ie de la Forcite Dynamite i Paris 82-83; första ingeniör vid samma bolags dynamitfabrik i Belgien 83-84; bitr. ingeniör i Östra väg- o. vattenbyggn.-distr. 84-85 o. 88-89 o. vid enskilda järnvägsbyggnader 85-88; arbetschef vid Ed-Helgenäs järnvägsbyggnad 89-90; löjtn. i Väg- o. vattenbjrggn.-kåren 89; tf. stads- o. hamningeniör i Kalmar 90; ingeniör vid Sthlms gasverk 90-91; tekn. biträde i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 92-94; distriktsingeniör i Södra väg- o. vattenbyggn.-distr. 94-1900; kapt. 99; byråingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 1900-02; tf. distriktschef i Södra väg- o. vatten-byggn.-distr. 01-02; distriktschef därst. 02; major s. år; byråchef för tekn. ärenden (utom dem som röra järnvägar) i Väg- o. vattenbyggn.-styr. fr. 03; öfverstelöjtnant s. år. Utg. vetenskapl. arbeten.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *