Ludvig Georg Wilhelm Prinzencreutz.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Majorer.

F. i Stockholm 1857 13/11. Elev vid Teknol. inst. (Tekn. högskolan) 75; afg.-ex. 79; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 86. Elev vid Statens järnvägsbyggnader 78-79; bitr. ingeniör i Norra 79-82 o. Nedre norra väg- o. vattenbyggn. distr. 82-91; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 87; förslagsställare till väg-, bro-, järnvägs-, flottleds- m. fi. byggnader o. arbetschef vid en mängd dyl. arbeten 91-97; kapt. 95; distriktsingeniör i Nedre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. 97-1902 o. distriktschef därst. fr. 02; verkst. ingeniör vid Örsa-Härjeådalens järnväg fr. 01; major 02.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *