Karl Oskar Gösta Malm.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Estuna, Sthlms län, 1873 11/5. Mog.-ex. 91; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 95; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 96. Elev vid Mora-Vänerns järnvägsbyggnad 91, vid Norra Södermanlands järnvägsbyggnad 92, vid vägundersök-ningar i Öfre norra väg- o. vattenbyggn .-distr. 93 o. vid Sthlms vattenledning 94; biträde vid undersökningar för längdbanan genom Bohus län 96; posthafvande ingeniör vid Sthlms stads gatu- o. trumbyggnadsarbeten 97-98; arbetschef för anläggning af vatten- o. kloakledningar samt gator i Oxelösund 98-99; anst. vid Sthlms vattenledning fr. 99 i o. för utarbetande af förslag till nytt vattenverk; arbetschef vid byggandet af Sthlms nya vattenverk vid Norsborg 1901-05 o. vid Statens vattenkraftanläggning i Trollhättan fr. 06; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *