John Albert Daniel Ekelund.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Risinge, Österg. län, 1865 9/10. Mog.-ex. 84; elev vid Tekn. högskolan 85; afg.-ex. 8g; ex. för inträde i Väg- o. vatteubyggu.-kåren s. år. Anst. vid järnvägsundersökningar 88-89 o. vid Sundsvalls stads allin, arbeten 90; bitr. ingeniör vid Gefle stads byggnadskontor s. år; tf. byggnadschef därst. 90-92; Gefle stads byggnadschef 93-1906; arbetschef för Gefle stads nya gasverks byggnad 92-93, för kasernbyggnaderna 94-95, för nya vattenledningsbyggnaden 96-98, för nya hamnbyggnaden vid Fredriksskalis 98-05, för aktiebolaget Grand Hotels i Gefle hotellbyggnad 99-01 o. för vatten- o. husbyggnader till elektricitetsverket 99-03; löjtn. i Väg-o. vattenbyggn.-kåren 93; kapten 04; byråingeniör vid Väg o. vattenbyggn.-styr. fr. 06; tf. distriktschef i Östra väg- o. vattenbyggu.-distr. fr. s. år; uppgjort förslag till landsvägs- o. järnvägsanläggningar, hamn-, bro- o. dammbyggnader, vattenkraftsanläggningar m. m.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *