Hjalmar Georg Åberg.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Danderyd, Sthlms län, 1872 29/8. Mog.-ex. 90; ex. fr. Tekn. högskolan 94; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Tekn. biträde i Väg- o. vattenbyggn.-styr. o. tf. arbetschef vid Vikens hamnbyggnad 94-95; bitr. ingeniör i Västra väg-o. vattenbyggn.-distr. o. anställd vid Arboga stads vattenledningsbyggnad 95-97; stationsingeniör vid Malmö-Kontinentens järnvägsbyggnad 97-98; bitr. ingeniör vid Statens järnvägars bandirektörsexpedition i Malmö 98 o. tf. baningeniör vid bandelen Södertälje-Hallsberg 99; löjtnant i Väg- o. vatten-byggn.-kåren 1900; baningeniör vid Statens järnvägar fr. or.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *