Friherre Per Sixten C:son Sparre.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Stockholm 1870 17/5. Mog.-ex. 88; elev vid Tekn. högskolan 89; afg.-ex. 93; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Bitr. byggnads-ingeuiör vid Flottans varf i Karlskrona 93-96; nivellör vid Markaryd-Vernamo järnvägsbyggnad 96-97; ledande ingeniör vid kanalundersökning mellan Vänersborg-Trollhättan-Göteborg 97-98; tf. arbetschef vid Alby vattenverks anläggning 98; bitr. ingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. s. år; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 99; tf. bygg-mäst. vid Mariningeniörstaten s. år; byggmäst. därst. 1900; stationsingeniör vid Mariningeniörkåren, Karlskrona, fr. 05; verkställt hamn-, kaj- o. husbyggnader m. m.; Riksbankens kontrollant vid uppförande af byggnad för Riksbanken, Telegraf- o. Postverken i Karlskrona 02-04; Statens kontrollant vid anläggning af torrdocka i Karlskrona 1900-03 o. i Malmö fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *