Friherre Carl Gustaf Wrangel.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.

F. i Lungsund, Värml. län, 1842 30/12. Underlöjtn. vid Svea lifg. 62; löjtn. 64; kapt. i reg. 74 o. vid reg. 76; tf. reg.-iutendent 80; reg.-intendent vid Svea lifg. 81-93; major i armén 91; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåreu 93 o. af i:a gr. 95;fördelnings-intendent vid 4:e arméfördeln. fr. 93.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *