Fredrik Enblom.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Majorer.

F. i Rönö, Österg. län, 1865 17/4. Elev vid Tekn. högskolan 82; afg.-ex. 86; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. vid Sthlms nya spårvägsaktiebolag 86-87; ingeniör vid Spånga-Löfsta järnvägsbyggnad 87-89 o. vid Gefle städs arbeten 90; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; ingeniör vid Sthlms gasverks nybyggnader 90-93; arbetschef vid Sthlms gas- o. elektricitetsverks nybyggnader 93-1905; ingeniör o. tf. byråingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 95-97 o. 98-99; byråingeniör vid Sthlms stads byggnadskontor 97-98; distriktsingeniör i Mellersta väg- o. vattenbyggn.-distr. 99-05; kapt. 1900; distriktschef i Södra distr. 05-08 o. i Mellersta distr. fr. 08; major 05.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *