Carl Axel Wilhelm Nyström.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kasernbyggnadsaf delningen.
Tjänstgörande.

F. i Stockholm 1866 24/6. Underlöjtn. vid Fortifik. 86; löjtn. 93; kapt. 1902; fortifik.-befälhafvare vid i:a fortifik.-området 02-06; lär. i byggnadskonst vid Art.- o. ingen.-högskolan fr. 06; tjänstgörande vid Arméförvaltn. fortifik.-dep. militärbyrås
kasern-byggnadsafd. fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *