Axel Mauritz Alfred Seedoff.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Ammunitionsfabriken.
Fabriksförvaltare.

F. i Linköping 1873 13/6. E. o. tjänsteman vid Östergötlands ensk. bank 97; tf. liospitalsbokhållare i Vadstena 9S; fabriksskrifvare vid ammunitions-fabriken å Marieberg 99; tf. fabriksförvaltare därst. 1900-04; hospitalsbokhållare i Uppsala 1900; tf. syssloman vid Sthlms hospital tidvis 99-06; fabriksförvaltare vid ammunitionsfabrikens afd. å Marieberg fr. 04.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *