Anton Gösta Hellgren.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Stockholm 1877 4/11. Mog.-ex. 94; ex. fr. Tekn. högskolan 98; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Bitr. ingeniör vid Väg- o. vatten-byggn.-styr. 99 o. i Västra väg- o. vattenbyggn.-distr. 99-1901; bitr. ingeniör o. afd.-ingeniör vid Statens järnvägsbyggnader 01-03; löjtnant i Väg-o. vattenbyggn.-kåren 04; anst. vid Statens järnvägars banafd. fr. s. år; tf. baningeniör 05 o. ordin, fr. 07; arbetsledare vid dubbelspårsbyggnaden Järfva-Uppsala 05-08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *