Anders Pontus Einderdahl.

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserv.
Major.

F. i Ofvansjö, Gefleb. län, 1849 9/12. Underlöjtn. vid Dalreg. 75; löjtn. 80; kapt. 95; major vid Gotl. inf.-reg. 1903; öfverstelöjtnant i armén 06; afsked med tillst. att såsom major kvarstå i reg. reserv s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *