Alfred Reinhold Wallgren.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Kassakontoret.
Amanuenser.

F. i Stockholm 1869 22/4. Stud. i Upps. 89; kansliex. 98. Aman. i Landtförsv.-dep. 98; e. o. tjänsteman i Arméförvaltn. s. år; amanuens därst. fr. 1905; tf. registrator vid Arméförvaltn. fortifik.-dep. civilbyrå 06-08; tf. kanslisekr. vid Landtförsv.-dep. fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *