Rådstupredikan hölls i går

i domkyrkan af pastor J. A. Ronqvist, hvilken i anslutning till Mat. 5: 25, 26 höll en innehållsrik och allvarligt manande betraktelse öfver Guds orda förmaning till oss att vara försonligt stämda mot hvarandra.
Efter predikans slut hölls rådsturättens första sammanträde för året å rådhuset.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *