Ungdomssällskapet Gnistan

firade i söndags sin andra årsfest i en för tillfället hyrd lokal vid St. Hansgatan i f. d. Arwesonska huset. Salen, der festen hölls, var rikt och smakfullt dekorerad med de nu så moderna kinesiska prydnaderna, hvarjämte en vacker transparang med sällskapets namn strålade från en af väggarna.
Efter ett deklamationsnummer, »Statsfången», dracks föreningens skål och ordföranden helsade de närvarande välkomna.
Aftonen tillbragtes sedan under omväxling af sång, deklamation och dans till kl. 11, då supé intogs, hvarpå festen fortsattes till långt öfver midnatt.
Ett särdeles smakfullt och om goda artistanlag vittnande dansprogram hade utförts af en bland sällskapets medlemmar. Det bidrog i sin mån till det dekorativa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 Mars 1889
N:r 36

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *