TILLKÄNNAGIFVANDEN.

Allmänheten erinras om innehållet af följande:
Kungörelse.

Med stöd af 14 § i kongl. ordningsstadgan för Rikets städer finner Magistraten härigenom skäligt föreskrifva, att vederbörande husegare böra efter inträffadt snöfall på tillsägelse af polisbetjeningen låta, en hvar från gatan utanför hans tomt, undanskotta, upphugga samt derefter skyndsamt bortföra öfverflödig snö och is.
Underlåter någon att ställa sig till efterrättelse, hvad Magistraten sålunda föreskrifvit, vare enligt ofvannämnda lagrum, underkastad böter från och med 5 till och med 100 kronor.
Visby rådhus d. 13 Februari 1889.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Februari 1889
N:r 22

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *