Skeppsskrofvet i Fårösund,

som länsstyrelsen på grund af lotsstyrelsens uttalade mening vid vite ålagt ägaren att undanskaffa, kommer att tillsvidare ligga qvar. Ägaren har nämligen besvärat sig öfver detta beslut hos regeringen, som vid ärendets föredragning beslutit uppskjuta frågans afgörande till dess schefen för sjöförsvarsdepartementet vid besök på platsen i vår i andra ärenden fått taga äfven detta i närmare skärskådande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *