Vamlingbo församling

är nog icke så njugg, att den består sin skollärare endast 70 kronor i lön. Få, om ens någon, bland våra läsare torde också icke hafva insett, att i vår uppgift om skollärarelönen i denna församling siffran 70 bör vara 700.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Februari 1876
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *