Sjöfarten.

Ångf. Wisby afgick till Stockholm lördags afton kl. 7. Ett till oss anländt telegram förmäler angående denna resa: ”Ogenomtränglig tjocka nödvändig gjorde ankring 1:tiden; 8:tiden lättade tjockan, framgick sakta fart, erhöll lots Landsort 12:tiden, lots Dalarö 4:tiden; framkom till Stockholm kl. 8 e. m, — Gotland anlände tidigt i går morgse, Polhem i går vid 2:tiden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 April 1876
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *