Rapphönsen,

skrifver en brefskrifvare från Eista, äro icke alldeles utdöda i våra bygder, utan hafva under vintern och våren då och då visat sig. Måtte nu blott tjufskyttarne låta de få qvarlefvande vara i fred!

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 April 1876
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *