Med Maj icke April månads slut

upphöra de gamla kopparmynten, d. v. s. alla de mynt som böra äldre årtal än 1855, att anses såsom lagligt betalningsmedel. Intill 1 September mottagas de dock såväl i kronouppbörden som i Post-, Tull- och Telegrafverkens samt statens jernvägstrafiks och i alla öfriga kronans kassor. Tills vidare är en hvar berättigad att i riksbankens alla kontor samt intill 1 September 1876 i länets ränterier få det sålunda aflysta kopparmyntet till hvilket belopp som helst invexladt mot gångbart mynt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *