Kronprinsen myndig.

I fredags, då kronprinsen fylde 18 år, har han af sin fader konungen varit tillkallad till det sammansatta svenska och norska statsrådet, der konungen lär hafva i de varmaste ordalag lagt sin son på hjertat dels vigten af det höga kall, hvartill han af försynen bestämts, dels ock gifvit honom åtskilliga råd och välönskningar beträffande uppfyllandet af de förväntningar, hvilka de förenade rikenas innebyggare önskade få se en gång förverkligade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Juni 1876
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *