I sällskapet D. B. W:s

botaniska trädgård är en elevplats ledig att tillträda 1 inst. Maj, hvartill sökande, med lust och fallenhet för trädgårdsmästareyrkot, kunna innan 27 dennes hos Adjunkten O. Westöö skriftligen anmäla sig. Den sökande bör vara minst 16 år gammal, stark och arbetsför, hafva genomgått folkskola, sjelf skrifvit sin ansökan samt vidfoga ålders- och skolbetyg. Den, som blir antagen till elev, har att påräkna stipendium af sällskapet D. B. W. 150 kr. om året under de två år kursen antages räcka.
Visby, 13 April 1876.
TRÄDGÅRDSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 April 1876
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *