Hjert och Tektor

hafva nu af högsta domstolen dömts till döden. Alla ledamöterna i domstolen voro enige om beslutet, med undantag af justitierådet Olivecrona, som dömde till lifstidsfängelse. De at ledamöterne, som faststälde dödsstraffet, lära äfven afstyrkt de gjorda nådeansökningarna.

Gotlands Allehanda
Lördagen 2 Februari 1876
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *