Fröken Söhrlings

konsert i går bevistades af ett så stort antal åhörare, som elemenptarläroverkets sal beqvämligen kunde rymma, och mottogos isynnerhet fröken Söhrlings väl och behagligt utförda sånger med förtjusning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Augusti 1876
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *