Från östra kusten

af ön skrifver man till oss, att seglatsionen derstädes kan anses börjad, emedan flera segelfartyg, äfvensom en och annan ångare passerat dessa farvatten. Rone hamn är sedan i måndags fullkomligt isfri. Äfven Slite hamn är isfri, Slupen, Mathilda, kapten Tomssons, inkom dit i fredags från Ystad.

Gotlands Allehanda
Lördagen 18 Mars 1876
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *