Enkedrottningens begrafning

kommer, så vidt ej oförutsedda omständigheter lägga hinder i vägen, att försiggå å förmiddagen onsdagen 22 innevarande månad å Stockholms slott. Ceremonien, som sker efter katolsk ritual, kommer att förrättas af den höga aflidnas biktfader pastor Moro, hvarefter kistan med sedvanlig högtidlighet under sorgmarsch och med procession lär komma att kl. 4 e. m, föras till Riddarhovlmskyrkan, hvarest påföljande dag kl. 11 på f. m. hålles sorgegudstjenst med kantat, hvarefter det k. liket nedsättes i grifthvalfvet.
Måndagen och tisdagen 19 och 20 förevisas offentligen det k. liket i serafimersalen å Stockholms slott.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Juni 1876
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *