En afskedsfest

gafs af elementarläroverkets lärare med flera samhällsmedlemmar sistlidne torsdags afton å stadshotellet härstädes för intendenten vid riksmusei paleontologiska afdelning, professor Gustaf Tindström, som i dag lär afresa till hufvudstaden för att der tillträda sin nya befattning. Festen berättas hafva varit mycket lifvad: varma ord och vackra sånger egnades der åt den utmärkte läraren, som bland kamrater och lärjungar efterlemnar ett kärt minne.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 Maj 1876
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *