Eldfarliga oljor.

En ny förordning angående upplag och försäljning af denna handelsvara kommer, såsom bekant, att tillämpas f. o. m. 1 nästa Juli. Med anledning af de stränga bestämmelser, hvilka i denna förordning innehållas, har handl. F. G. Sandelius utverkat sig rättighet att å en af honom inköpt utanför Österport belägen tomt uppföra en brandfri, större lagerkällare för olja och fotogén.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juni 1876
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *