Ännu en seger

för jernvägsvännerna. Visby stad har, enligt hvad man tillskrifver oss från Stockholm, fått tillstånd att för deltagande genom aktieteckning i Gotlands jernvägsaktiebolag, upptaga ett amorteringslån å 500,000 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Maj 1876
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *