Strandningar.

I tisdags strandade vid Bergqvara i närheten af Kalmar holländske ångaren Astrea, kommande från Ryssland på resa till Nederländerna, lastad hufvudsakligast med linfrö. — Samma dag förolyckades vid Husvalla (Kalmar län) en äfvenledes holländsk brigg, Scandinavie, med samma utgångs- och bestämmelseort som den ofvannämnde ångaren.
— Engelska briggen Edmont, hemma i Sunderland och förd af kapten Laws, strandade i söndags vid Skånref utanför Östergarn.
— Angående det i förra numret omnämnda utanför Burgsvik strandade engelska ångtartyget ”Arab” kunna vi nu upplysa, att fartyget, som var af 700 registertons drägtighet, fördes af kapten M. Jacobsson och var stadt på resa från Leith till Kronstadt med last at stenkol. Ångfartyget hade dessutom på släp ett ångmudderverk, Neva nr 3, fördt af kapten Andrew Bexter. Under resan hade detta ångmudderverk varit i kollision med ett annat fartyg. Det hade derigenom så skadats, att det sjönk på 18 fots vatten i närheten af nämnda ångfartyg. Bergnings- och dykeribolaget Neptunus” ångare Poseidon och Neptun äro sysselsatta med att söka berga begge fartygen.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 13 November 1875.
N:r 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *