Postförbindelsen.

Ångf. Visby afgick i tisdags morgse. Vinden var vid fartygets afgång temligen gynsam, men vände sig till motvind, hvilket gjorde, att denna resa blef särdeles besvärlig. Ångaren återvände från Stockholm i torsdagsmiddag vid ettiden (i. s. f. onsdags middag), och ankom hit i går kl. 8 på morgonen. I anseende till den förändrade afgångstiden från Stockholm fingo vi sålunda vår post först kl halt 11 fredags f. m.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 20 November 1875.
N:r 92.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *