Patrik Sturtzenbecker,

prost och kyrkoherde i Eskelhem, afled i förrgår morgse efter en lefnad af något mer än 75 år. Han var född i Othem 29 Juli år 1800 af dåvarande prosten och kyrkoherden derstädes, Fredrik Sturtzenbecher och Barbara Christina Bacherus. Aflade studentexamen i Upsala 1819 och prestvigdes 19 Maj 1824. Sedan han derefter beklädt åtskilliga lärareplatser vid Visby lärdomsskola och 23 Febr. 1831 aflagt pastoralexamen, utnämndes han genom enhälligt val 1831 till kyrkoherde i Kräklingbo, hvilket pastorat han tillträdde 1833. Sedan han här verkat i 17 år, valdes han 1850 till pastor i Eskelhem, hvilken anställning han tillträdde 1852; prost 1854. Han ingick år 1835 giftermål med Engel Maria Gustafva Lindström, dotter till handlanden i Visby, Jakob Lindström och Margaretha Elisabeth Törner. Frid öfver den gamle hedersmannens minne!

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 15 December 1875.
N:r 99.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *